Zdroje pre elektrické ohradníky

Pre výber elektrického ohradníka resp. zdroje pre elektrický ohradník je základným kritériom dĺžka ohradníka, druh a kategóriu zvierat pre ktorých bude ohradník určený. Nezanedbateľná je tiež vegetácie, ktorá sa môže ohradník dotýkať. Čím dlhšia elektrické hradenia je, tým silnejší musí byť zdroj na elektrický ohradník.

Chované zvieratá sa delia na citlivá - psy a kone, menej citlivá - hovädzí dobytok a ovce. Pre menej citlivé zvieratá sú vhodné ohradové zdroje s výstupnou energiou impulzu nad 3 jouly.